January 8, 2020

EP 162: 2 แนวทางพื้นฐานในการหา “จุดขาย” ให้กับสินค้าและบริการ

การหาจุดขายเป็นเรื่องสำคัญ แล้วเราหาจุดขายด้วยวิธีแบบไหนได้บ้างล่ะ?

More episodes

Load more