September 7, 2019

EP 49: 3 ประโยชน์พื้นฐานของการสร้างแบรนด์

เขาบอกว่าในยุคที่มีสินค้าล้นตลาด เราต้องพัฒนาแบรนด์ของตัวเองให้ได้เพื่อให้อยู่รอด แล้วทำไมการทำแบรนด์จะช่วยให้เราอยู่รอด ทำแบรนด์ไปมีประโยชน์อะไร ลองมาฟัง 3 ประโยชน์พื้นฐานที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแบรนด์กันดูนะครับ

More episodes

Load more