March 1, 2020

EP 209: 5 ระดับของการเป็นผู้นำที่ควรรู้ (และนำไปปรับใช้ในองค์กร)

ความเป็นผู้นำเป้นเรื่องสำคัญในยุคนี้ ว่าแต่เรารู้ตัวหรือไม่ว่าเราเป็นผู้นำระดับไหน?

More episodes

Load more