August 17, 2019

EP 28: เข้าใจที่มาที่ไปของกฏ 5 วินาทีในการทำโฆษณา YouTube

ถ้าคนทำโฆษณาบน YouTube นั้น ก็จะมีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่เรียกกันว่า "กฏ 5 วินาที" ซึ่งมันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร มาลองทำความเข้าใจกันดูนะครับ

More episodes

Load more