September 8, 2019

EP 50: ประยุกต์หลัก 5W ในการทำ Social Media Audit

การทำ Social Media Audit ก็สำคัญสำหรับหลายๆ องค์กรเพื่อดูว่ามีการคิดแผนการใช้งาน Social Media ที่รอบคอบ รัดกุมหรือเปล่า ซึ่งเราก็สามารถประยุกต์ตัว 5W มาใช้ในการวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับ

More episodes

Load more