August 22, 2019

EP 33: เป้ามายของโฆษณาที่แปรผันตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

จริงอยู่ว่าการทำแคมเปญการตลาด การทำโฆษณาก็มักจะวนๆ กับวัตถุประสงค์ประเภทสร้าง Brand Awareness สร้างการจดจำสินค้าต่างๆ แต่จริงๆ มันก็มีผลที่ต่อเนื่องมากับการดูว่ากลยุทธ์ของธุรกิจเป็นแบบไหนอยู่เหมือนกัน

More episodes

Load more