November 25, 2019

EP 127: ข้อดีของการผิดพลาด หรือแผนการตลาดที่วางไว้ไม่ได้ดังหวัง

หลายๆ ครั้งเราวางแผนไว้ดิบดี แต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้น เราอาจจะคิดว่ามันล้มเหลว แต่จริงๆ มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะ

More episodes

Load more