September 17, 2019

EP 59: วัดผลการทำคอนเทนต์อย่างไรให้เข้าท่า

วันก่อนมีคนมาแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาการวัดผลคอนเทนต์ที่คุยกับที่ทำงานไม่เข้าใจ หรือการกำหนด KPI ที่ไม่สมเหตุสมผล เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังใน Episode นี้นะครับ ว่าจริงๆ แล้วเราควรจะวัดผลการทำคอนเทนต์อย่างไรดี

More episodes

Load more