May 9, 2020

EP 260: ปั้นสินค้า COVID ขายอย่างไรให้ขายได้แม้ว่าจะมีคนแข่งมากมายก็ตาม

หลายสินค้ามีคนขายเยอะแล้ว แต่เรายังเข้าไปแข่งกับเขาได้ไหม?

More episodes

Load more