May 13, 2020

EP 264: จากวิกฤตสู่โอกาสของ Digital Marketing ในช่วง COVID-19

ในสถานการณ์แบบนี้นั้นอาจจะทำให้หลายๆ คนทำงานยากขึ้น โดนจำกัดงบมากขึ้น แต่มันก็อาจจะทำให้เห็นโอกาสหลายๆ อย่างเช่นกันนะครับ

More episodes

Load more