August 20, 2019

EP 31: ปัญหาการตลาดดิจิทัลที่เกิดจากผู้บริหารในองค์กร

บางทีที่ทำการตลาดดิจิทัลแล้วไม่เวิร์ค มันก็ไม่ได้เกิดจากคนทำงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ผู้บริหารที่เป็นคนกำกับและให้แนวทางก็เป็นสาเหตุของปัญหาเหมือนกันนั่นล่ะครับ

More episodes

Load more