March 16, 2020

EP 220: การทำให้ “ครบ” เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่?

นี่เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยเหมือนกันว่า "เราควรมีอุปกรณ์ให้ครบหรือไม่?"

แล้วคุณคิดว่าอย่างไรล่ะครับ?

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App