August 2, 2019

EP 13: 2 ความเข้าใจที่มักจะคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ Content Marketing

ในวันที่องค์ความรู้เรื่อง Content Marketing นั้นมากขึ้นกว่าเดิมและมีการทำแพร่หลายมากขึ้น มันก็มีสิ่งที่น่าห่วงอยู่เหมือนกันคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมุมมองบางอย่างที่อาจจะทำให้เห็นภาพที่ไม่ครบถ้วนของ Content Marketing เลยต้องขอหยิบมาอธิบายกันเสียหน่อยนะครับ

More episodes

Load more