August 5, 2019

EP 16: การตลาดที่เปลี่ยนแปลงจากยุค Advertising

หนังสือ This is Marketing ของ Seth Goldin พูดไว้อย่างน่าสนใจว่านักการตลาดวันนี้ต้องถอยกลับมามองและหยุดหวังพึ่งสิ่งที่ชื่อว่าโฆษณาเหมือนสมัยก่อน หากแต่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานและวิธีคิด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น มาสรุปความแบบง่ายๆ กันฮะ

More episodes

Load more