January 25, 2019

EP 2 - Brand Engagement คืออะไร?

เราได้ยินกันเยอะเรื่องสร้าง Engagement กันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นั้น เรื่องของ Engagement เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึง (และต้องการ) จากนักการตลาดจำนวนมาก มันสำคัญอย่างไร มาเข้าใจกันง่ายๆ ใน Podcast นี้กันครับ

More episodes

Load more