August 9, 2019

EP 20: เล่าเรื่องอย่างไรให้คนจำได้?

หนังสือ Made to Stick ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน / ปัจจัยที่ทำให้เรื่องราวต่างๆ ถูกจดจำได้หรือเป็นที่จดจำ โดยสรุปเป็นหลักการที่ชื่อว่า SUCCES มันมีอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันครับ

More episodes

Load more