July 17, 2021

EP 357: แนวคิดปรับวิธีการทำงานรับ Lockdown

เมื่อเราต้องพยายามทำงานแบบ WFH เต็มรูปแบบ แต่ที่ออฟฟิศดูจะติดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เราจะมีแนวคิดการแก้ปัญหานี้อย่างไร จะมีโมเดลอะไรในการแก้ปัญหานี้ได้บ้าง ผมแชร์ความเห็นต่าง ๆ ไว้ในคลิปนี้ครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App