July 22, 2021

EP 362: เทรนด์สำคัญในปี 2021 และต่อจากนี้จากบทวิเคราะห์ของ McKinsey

มาดูกันว่าจากสภาวะปัจจุบันนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค หรือแนวโน้มการทำงานอย่างไรกันบ้างโดยผมสรุปบทวิเคราะห์ของ McKinsey ไว้ใน Episode นี้นะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App