August 4, 2021

EP 375: 4 คำถามที่ดีที่ใช้ในการทำ Screen Interview คัดคนที่เหมาะกับงาน

เมื่อรับสมัครงานและมีคนมาสมัครหลายคน การทำ Screen Interview จะช่วยในการคัดสรรคนที่เหมาะสมเพื่อเข้ารอบไปสัมภาษณ์เชิงลึกและหาคนที่ใช่และเหมาะกับองค์กรของคุณ

ในหนังสือ WHO มีการอธิบายหลักน่าสนใจและคำถามสำคัญที่ใช้ในการทำ Screen Interview ได้ดีทีเดียว มันคืออะไรบ้างนั้น มาเข้าใจกันครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App