September 24, 2021

EP 424: มีปัญหาในการทำงานกับคนต่าง Gen จะแก้ยังไง?

เมื่อต้องทำงานแล้วคุยกับคนต่าง Gen เพื่อให้เข้าใจ ยอมรับ และทำงานกันได้ แต่มีปัญหากันบ่อยโดยเฉพาะกับเรื่อง Content นั้น จะแก้ยังไงดี มาคุยกันครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App