September 1, 2019

EP 43: เข้าใจวิธีคิดก่อนซื้อของ ที่ไม่ใช่แค่ “รู้จัก” สินค้า

การที่คนจะซื้อสินค้าอะไรนั้น เราก็อาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนกันง่ายๆ ว่า รู้จัก สนใจ ซื้อสินค้า แต่จริงๆ มันก็สามารถวิเคราะห์เจาะลึกลงไปได้อีก และให้เห็นลำดับขั้นที่ซ่อนอยู่เพื่อจะไปนำเสนอคอนเทนต์ได้ลึกซึ้งกว่าเดิมได้เหมือนกันนะครับ

More episodes

Load more