October 9, 2021

EP 437: บริหารทีมอย่างไร ให้ไม่เกิดภาวะ ”เด็กดัน” หรือ ”ลูกรัก”

ประเด็นเรื่อง "เด็กดัน" และ "ลูกรัก" มักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ บริษัทและจะกลายเป็นเรื่องนี้ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคนทำงานอยู่ไม่น้อย ทำอย่างไรจะแก้ปัญหานี้ได้ เราลองมาเข้าใจกันนะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App