March 29, 2022

EP 503: รู้จัก 6 มิติของ Wellness Business - ธุรกิจด้านสุขภาพ

หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเรื่องของสุขภาพ แต่เรารู้กันไหมว่า "ธุรกิจสุขภาพ" ในสายตาผู้บริโภคนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง? มาเข้าใจกันกับ 6 มิติของ Wellness Business จากการสำรวจของ McKinsey นะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App