May 5, 2022

อย่าให้แบนด์พัง เพราะใช้ Influencer ที่ไม่เข้าใจแบรนด์

เมื่อเราใช้ Influencer ทำคอนเทนต์กันมากขึ้น ๆ ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นตามไปด้วย เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะเจอวิกฤตของแบรนด์แลกกับตัวเลขที่ Influencer บอกว่าจะทำให้จากคอนเทนต์

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App