October 8, 2019

EP 79: เรื่องที่นักการตลาดต้องโฟกัสแล้วทำให้ได้ในการตลาดยุคต่อจากนี้

การทำการตลาดต่อจากนี้คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การทำการตลาดแบบ Old-School คงต้องถูกปรับและเรียนรู้กันใหม่ ฉะนั้นเราควรจะเข้าใจกันเสียก่อนว่าการตลาดต่อจากนี้นั้นเราจะต้องเรียนรู้และโฟกัสเรื่องไหนเป็นสำคัญ

More episodes

Load more