September 14, 2019

EP 56: แนวทางการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

เมื่อใครๆ ก็ขายของเหมือนกัน รับมาจากแหล่งเดียวกัน หน้าตาเหมือนกัน แล้วเราจะแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร? จะเอาอะไรมาเป็นจุดแข็งได้บ้าง? ก็ลองมาคิดดูใน Episode นี้กันนะครับ

More episodes

Load more