August 12, 2019

EP 23: หลัก A-P-P-L-E ในการให้บริการลูกค้า

เมื่อเจอลูกค้ามีปัญหา เข้ามาสอบถาม เราจะแนะนำให้พนักงานของเราทำอะไรเพื่อจะสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้บ้าง มันก็มีหลักง่ายๆ อยู่ที่นำมาใช้ได้อย่าง A-P-P-L-E นี่แหละฮะ

More episodes

Load more