August 21, 2019

EP 32: เราตั้งราคาสินค้าโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรกันได้บ้าง?

การตั้งราคาสินค้านั้น ถ้าตั้งได้ดีก็จะมีโอกาสขายได้สูง แต่คำถามคือเราจะใช้เกณฑ์ไหนตั้งราคาสินค้ากันดี? เราเลยหยิบหลักเกณฑ์ที่เขามักจะใช้ในการตั้งราคาสินค้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับ

More episodes

Load more