May 11, 2020

EP 262: เราควรปรับแผนธุรกิจ / กลยุทธ์บ่อยกันขนาดไหน?

เขาบอกว่าธุรกิจวันนี้ผันผวนมาก ต้องปรับแผนกันรายอาทิตย์กัน มันเวอร์เกินไปไหม? หรือจริงๆ เราควรปรับแผนกันอย่างไรดี?

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App