April 6, 2020

EP 235: การขึ้นราคาสินค้าช่วงวิกฤตต่างๆ นั้นเป็นเรื่องควรทำหรือไม่?

เมื่อสินค้าขาดตลาด ของแพงขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น เราควรขึ้นราคาสินค้าไหม?

More episodes

Load more