March 2, 2020

EP 210: แนวทางของผู้นำ ในการพาองค์กรฝ่าวิกฤต Coronavirus

ในช่วงภาวะแบบนี้ เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรให้สมกับบทบาท "ผู้นำ"

More episodes

Load more