September 29, 2019

EP 70: โรคอันน่ากลัวของนักการตลาดที่ชื่อว่า Marketing FOMO

เมื่อเรา (นักการตลาด) วิ่งตามเทรนด์จนไม่ทันตั้งสติ จะเกิดอะไรขึ้น มันน่ากลัวขนาดไหนกันนะ

More episodes

Load more