September 3, 2019

EP 45: Mode of Persuasion - หลักคลาสสิคของการโน้มน้าวคน

Episode นี้หยิบเรื่องน่ารู้ของการ "โน้มน้าวคน" ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำคอนเทนต์ หรือการสร้างเพจต่างๆ ได้อยู่เหมือนกันนะครับ

More episodes

Load more