April 28, 2020

EP 251: ทำไมสูตรถึง (ไม่) สำเร็จ

เราเจอสูตรมากมายให้กลายเป็นเทคนิคทำงาน แล้วทำไมบางครั้งถึงสำเร็จ บางครั้งถึงไม่สำเร็จล่ะ?

More episodes

Load more