September 20, 2019

EP 62: เรื่องของ “โดดเด่น” และ “คุ้นเคย” กับการทำให้คนสนใจสินค้าของเรา

ในวันที่เรามีตัวเลือกมากมายมหาศาลนั้น จะทำอย่างไรให้คนสนใจหรือหยุดดูสินค้าของเรา เขามีหลักการการออกแบบอย่างไรกันบ้าง มาเข้าใจกันหนึ่งหลักที่ควรรู้ใน Episode นี้

More episodes

Load more