February 28, 2020

EP 207: เล่าเรื่องของการตลาดวันก่อนๆ

สมัยก่อนการตลาดเขาเดินเกมกันแบบไหน ธุรกิจเขาโฟกัสเรื่องอะไรกันบ้าง มาคุยสนุกๆ กันครับ

More episodes

Load more