August 27, 2019

EP 38: พนักงานคนอื่นในองค์กรต้องรู้ Digital Marketing ขนาดไหน?

ถ้าองค์กรเรามีแผนก Digital Marketing อยู่แล้ว แล้วคนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ดีแค่ไหน? จำเป็นต้องทำเทรนนิ่งให้แผนกอื่นๆ ด้วยหรือไม่? เรื่องน่าคิดของการปรับพื้นฐานการตลาดให้กับองค์กรในยุคดิจิทัลนี่แหละครับ

More episodes

Load more