February 6, 2020

EP 189: ระวัง Prediction Mindset ที่ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆ กัน

ระวังการพยายาม "ทำนายอนาคต" จนทำให้เราไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ นะครับ

More episodes

Load more