January 20, 2020

EP 173: เข้าใจเรื่อง “การแนะนำ” ที่ลึกกว่าการดู NPS Score

NPS Score บอกเราในพื้นฐานว่า "คนจะแนะนำบอกต่อไหม" แต่เราก็ควรจะเข้าใจในมิติที่ลึกกว่านั้นด้วยเช่นกัน

More episodes

Load more