September 13, 2019

EP 55: 5 หลักพื้นฐานในการขายของ Jordan Belfort

เคล็ดลับของสุดยอดนักขายอันโด่งดังอย่าง Jordan Belfort นั้นคืออะไร? นี่คือหลักพื้นฐาน 5 อย่างที่เขาสรุปไว้ใน Straight Line System ซึ่งเป็นแนวทางในการขายของที่เขาพัฒนาขึ้นมา มีอะไรบ้างนั้น Episode นี้หยิบหลักๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ

More episodes

Load more