January 28, 2020

EP 181: คิด Strategy ให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมองหาเครื่องมือ

การเรียนรู้เรื่องเครื่องมือนั้นดีครับ แต่ถ้ายังไม่มี Strategy แล้วก็อาจจะมีปัญหาใหญ่ได้เลยล่ะฮะ

More episodes

Load more