March 12, 2020

EP 219: ฝึกทีมงานของเราให้เป็น “มันสมอง” หรือ “แขนขา”?

การบริหารทีมก็มีแนวทางหลายแบบ ผู้บริหาร / หัวหน้าก็อาจจะต้องเลือกว่าจะให้ทีมงานเราเป็นอะไรดี

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App