April 4, 2020

EP 234: ลูกค้าเก่า - โอกาสขายที่ไม่ควรมองข้าม

ลูกค้าเก่าก็เป็นคนที่ทำให้คุณมียอดขายที่ดีได้เช่นกัน...แต่มันก็มีข้อแม้อยู่หน่อยนะครับ

More episodes

Load more