March 19, 2020

EP 223: มาตรการซื้อใจพนักงาน ในช่วงวิกฤต COVID-19

จะให้พนักงานรู้สึกดีกับบริษัทในช่วงนี้ ก็อาจจะต้องทำอะไรมากเป็นพิเศษล่ะครับ

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App