July 14, 2021

EP 354: Segment of One: คอนเซปต์ของการตลาดอนาคต (หรือเปล่า?)

เมื่อการตลาดเริ่มฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็เห็นคอนเซปต์การตลาดใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้นอย่างเรื่องของ Segment of One ที่เข้ามาในช่วงของการทำ Persoanlization ที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคนี้

อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องใหม่ไหม? มันต่างจากการตลาดแบบเดิมอย่างไร ลองมาเข้าใจกันนะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App