December 2, 2021

EP 475: เรื่องน่ารู้และควรทำความเข้าใจเสียก่อนจะทำ ”กล่องสุ่ม”

พอกระแสกล่องสุ่มมา หลาย ๆ คนก็อยากจะทำแคมเปญกล่องสุ่มกันบ้าง แต่เราก็ควรมาทำความเข้าใจกันเสียหน่อยว่าการจะกิจกรรมนี้มีกฎระเบียบอะไรที่ต้องทราบกันบ้างนะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App