June 8, 2022

กฎ 70-20-10 กับหลาย ๆ เรื่องในธุรกิจ

ชุดตัวเลข 70-20-10 ถูกนำมาใช้อ้างอิงในหลาย ๆ เรื่องการบริหารและการตลาด ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ผมหยิบมาพูดคุยใน Episode นี้พร้อมชวนคิดกันต่อว่าจริง ๆ มันต้องเป็นตัวเลขนี้หรือไม่นะครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App